Hantering av personuppgifter

Vår hantering av personuppgifter med ditt samtycke

Du som kund hos NordicFeel.se (tillhörande Nordic Web Trading AB, org. nr 556746-8904) (”NordicFeel”) kommer i och med att du samtyckt, från tid till annan, få nyhetsbrev och andra intressanta erbjudanden från NordicFeel (”Webbplatsen”) till dig per sms. Nyhetsbreven och sms-utskicken innehåller förslag på produkter och erbjudanden som NordicFeel bedömer att du kan vara intresserad av.

För att NordicFeel ska kunna skicka nyhetsbrev och erbjudanden via sms till dig och som du ska tycka är intressanta baserar NordicFeel innehållet i utskicken på din köphistorik och ditt angivna kön. I detta syfte används även den information NordicFeel lagrar baserat på cookies som används för att analysera vilka sökningar du gjort och vilka sidor du har besökt på Webbplatsen, vilket sammantaget visar ett generellt sökmönster (kallat ”Profilering”). 

De uppgifter som NordicFeel behandlar för att kunna skicka anpassade erbjudanden till dig är:

  • Namn
  • IP-adress
  • Telefonnummer
  • Postnummer
  • Kön
  • Sök-, köp- och klickhistorik

Dessa uppgifter behandlas efter att du själv har lämnat uppgifterna till NordicFeel och efter NordicFeel samlat in dem på Webbplatsen genom de cookies NordicFeel använder på Webbplatsen när du besöker den.

Rätt att återta ditt samtycke

Du har alltid rätt att, när som helst, återta ditt samtycke till att NordicFeel behandlar uppgifter om dig för att skicka erbjudanden till dig och sms. Detta gör du genom att följa de instruktioner som finns i de nyhetsbrev eller i de sms NordicFeel skickar till dig. Du kan även skicka ett e-postmeddelande till info@nordicfeel.se.

Hur länge sparar NordicFeel dina uppgifter?

NordicFeel sparar dina uppgifter så länge du samtycker till att vi behandlar dina uppgifter.

Tillgängliggör NordicFeel uppgifterna för någon?

NordicFeel delar inte dina uppgifter med någon, utom i de fall sådan skyldighet föreligger enligt tvingande lagstiftning eller i de fall NordicFeel anlitar samarbetspartners för att NordicFeel ska kunna skicka erbjudanden till dig eller för att du ska kunna besöka Webbplatsen.

Om hela eller delar av NordicFeel säljs eller integreras med annan verksamhet kan dock dina uppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Du kan få tillgång till dina uppgifter samt få de rättade och ändrade

Om de uppgifter från dig som NordicFeel behandlar visar sig vara felaktiga eller ofullständiga kan du begära att informationen modifieras eller tas bort. Du har även rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, ta del av de uppgifter som NordicFeel har registrerat om dig. Vänligen kontakta då vår kundservice på info@nordicfeel.se.

Hur fungerar Profileringen som NordicFeel utför?

För att NordicFeel ska kunna skicka nyhetsbrev till dig som du ska tycka är intressanta baserar NordicFeel innehållet i nyhetsbrevet som NordicFeel skickar till dig på din köphistorik, ditt kön samt cookies som används för att analysera vilka sökningar du gjort och vilka sidor du har besökt på Webbplatsen, vilket sammantaget visar ett generellt användande av Webbplatsen.

Profileringen görs genom automatisk behandling av dina uppgifter som består i att dessa uppgifter används för att analysera vilka produkter i NordicFeel:s sortiment NordicFeel bedömer att du kan vara intresserad av.

Kontakt

Nordic Web Trading AB, org. nr 556746-8904, Högsbyvägen 3, 35250 Växjö, Sweden, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter. Har du frågor om hur vi hanterar dina uppgifter är du välkommen att kontakta NordicFeel via post eller info@nordicfeel.se.

Övrigt

NordicFeel förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna information rörande NordicFeel:s behandling av dina uppgifter för att kunna skicka erbjudanden till dig, i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att uppfylla krav enligt tillämplig lagstiftning. NordicFeel kommer att informera dig i god tid om NordicFeel avser att förändra behandlingen av dina uppgifter.

gdpr-640X320.png

Produkten har lagts i kundvagnen