Nordicfeels Integritetspolicy

Senast uppdaterad 2020-10-25

Innehållsförteckning

 1. Bakgrund
 2. Definitioner
 3. Personuppgiftsansvarig
 4. Sammanställning över Behandlingen av dina Personuppgifter
 5. Varför Behandlar vi dina Personuppgifter?
 6. Vilka Personuppgifter Behandlas och enligt vilken laglig grund?
 7. Sociala medier
 8. Hur länge sparas dina Personuppgifter?
 9. Cookies
 10. Dina rättigheter
 11. Samtycke till Behandling av Personuppgifter
 12. Profilering
 13. Till vilka överför vi dina Personuppgifter?
 14. Hur skyddar vi dina Personuppgifter?
 15. Tillsyn och efterlevnad
 16. Tredjepartsvillkor
 17. Ändring av Integritetspolicyn
 18. Kontakta oss

1. Bakgrund

Vi värnar om din integritet. Att du som kund känner förtroende för oss i hur vi värnar om din integritet är mycket viktigt för oss.

Denna policy ("Integritetspolicy") har utformats för att medvetandegöra dig om att NordicFeel ("NordicFeel", "vi", "oss") behandlar dina personuppgifter på ett lagligt, ändamålsenligt och säkert sätt. Integritetspolicyn beskriver hur NordicFeel behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 med tillhörande genomförandeförfattningar och kompletterande författningar om dataskydd ("Dataskyddsreglerna").

Integritetspolicyn gäller (i) då NordicFeel tillhandahåller varor och tjänster till dig vid köp och beställning i någon av våra butiker eller på vår webbplats www.nordicfeel.se ("NordicFeel.se"), (ii) vid övrig kontakt med oss i någon av våra butiker, via NordicFeel.se, via sociala plattformar, e-post eller telefon och (iii) om du är medlem i NordicFeel:s kundklubb ("Kundklubben").

Utöver denna Integritetspolicy gäller våra köpevillkor för köp och beställningar på NordicFeel.se och våra kundklubbsvillkor för medlemmar i Kundklubben.

2. Definitioner

I denna Integritetspolicy avser begreppet "Personuppgifter" information som kan hänföras till en identifierad eller en identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, personnummer, födelsedatum, betalkortsnummer, e-postadress, telefonnummer, köphistorik och IP-adress.

I denna Integritetspolicy beskriver vi hur vi behandlar dina Personuppgifter. Med begreppet "Behandling" avses exempelvis att vi registrerar, lagrar, skickar och på andra sätt använder dina Personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy.

3. Personuppgiftsansvarig

NordicFeel, drivs av Nordic Web Trading AB, org. nr 556746-8904, med adress Högsbyvägen 3, 352 74 Växjö, genom www.nordicfeel.se, och de fysiska butikerna inom affärskedjan NordicFeel. Nordic Web Trading AB är personuppgiftsansvarig för Behandlingen av dina Personuppgifter.

4. Sammanställning över Behandlingen av dina Personuppgifter

Nedan följer en sammanställning över den Behandling av Personuppgifter vi utför. Vi beskriver även Behandlingen utförligt i punkt 5, 6, 7 och 8 i denna Integritetspolicy.

Ändamål Kategorier av Personuppgifter Laglig grund Lagringstid
För att kunna tillhandahålla försäljning och leverans av varor och tjänster på NordicFeel.se eller i någon av våra butiker.
 • Kontaktuppgifter
 • Personnummer
 • Konto- och betalningsuppgifter
 • IP-adress
Fullgörande av avtal om köp. 24 månader efter senaste köp eller längre vid garantiåtagande.
För att kunna marknadsföra NordicFeel och erbjuda dig generella och anpassade rabatter och förmånliga erbjudanden.
 • Kontaktuppgifter
 • Personnummer
 • Kön
Berättigat intresse. 24 månader efter senaste köp.
För att administrera ditt konto i Kundklubben, kommunicera med dig och skicka generella och personligt anpassade erbjudanden till dig.
 • Kontaktuppgifter
 • Personnummer
 • Konto- och betalningsuppgifter
 • IP-adress
 • Sök- och klickhistorik samt order- och köphistorik
 • Kön
Samtycke till exempelvis nyhetsbrev eller cookies.

Fullgörande av avtal om medlemskap i Kundklubben.
Så länge du är medlem i Kundklubben samt 30 dagar därefter, eller till dess att du återkallar ditt samtycke.
För att tillhandahålla kundtjänst, service, förhindra bedrägerier, olovlig inloggning samt missbruk av tjänst och förbättra de tjänster och produkter vi har.
 • Kontaktuppgifter
 • Uppgifter om köp och eventuellt klagomål
 • Information efter kundundersökningar
 • Korrespondens med dig
 • Information om hur du använder våra tjänster online, så som svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten
 • Sök-, order-, och klickhistorik
 • Information om öppnande e-post som vi skickat till dig och vad du klickar på i e-postmeddelandet 
 • IP-adress

Berättigat intresse.

Vid användning av cookies används samtycke. 

24 månader efter att ditt ärende är avslutat.

 

Till dess du återkallar ditt samtycke. 

För att efterleva lagkrav, såsom bokföringslagen eller penningtvättslagen.
 • Kontaktuppgifter
 • Personnummer
 • Betalningshistorik
 • Korrespondens med dig
 • Uppgifter om köp och eventuellt klagomål
Rättslig förpliktelse. Så länge vi är skyldig att spara uppgifterna enligt lag.

5. Varför Behandlar vi dina Personuppgifter?

NordicFeel Behandlar dina Personuppgifter för olika ändamål. Sammanfattningsvis sker Behandlingen i syfte att:

 • Tillhandahålla varor och tjänster och i övrigt uppfylla det köpeavtal som ingåtts med dig i samband med köp eller beställning;
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, t.ex. när du kontaktar vår kundtjänst via e-post eller telefon;
 • Förbättra de tjänster och produkter vi erbjuder;
 • För att tillhandahålla personligt anpassade tjänster anpassade för individuella användare;
 • För att marknadsföra tjänster och visa reklam, i våra egna tjänster och på NordicFeel.se som stöds av reklam;
 • Lämna information om event, skicka ut nyhetsbrev och skicka erbjudanden per post, e-post, telefon;
 • Lämna information till dig och i övrigt vara i kontakt med dig via sociala plattformar;
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; och
 • Följa tillämplig lagstiftning.

För dig som är medlem i Kundklubben Behandlar NordicFeel, utöver vad som angivits ovan, dina Personuppgifter även i syfte att:

 • Administrera ditt konto;
 • Tillhandahålla specialerbjudanden; och
 • Möjliggöra kommunikation och tillhandahålla dig personligt anpassade erbjudanden som vi tror passar dig samt inbjudningar till event vi tror att du skulle vilja gå på - allt via post, e-post och sms.

Vi samlar endast in de Personuppgifter som är nödvändiga för de ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vilka Personuppgifter vi samlar in om dig beror bland annat på vilken eller vilka av våra varor eller tjänster du efterfrågat, beställt eller köpt eller hur du kommit i kontakt med oss.

När du blir ombedd att lämna Personuppgifter, t.ex. vid ett köp eller i samband med att du blir medlem i Kundklubben, kan du välja att inte göra detta. För det fall du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till en viss produkt eller tjänst, kan det leda till att du inte kommer att kunna genomföra ditt köp eller din beställning eller att vi inte kan fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

I vissa fall inhämtar vi dina Personuppgifter från andra källor, så som uppdatering av adressuppgifter från folkbokföringsregistret genom ackrediterad leverantör. Vidare används annonsnätverk, mätverktyg eller tredje parter som hjälper oss eller dem att förstå användarbeteende och preferenser. Exempelvis kan en annonsör ge oss information om vad som hände efter ett klick på en annons för att vi ska kunna mäta annonseffektivitet och bli mer relevanta för dig som kund. Dessa Personuppgifter samlar vi in genom användande av cookies (små textfiler som sparas på din enhet) på NordicFeel.se. Det gör vi för att NordicFeel.se och våra onlinetjänster ska fungera så bra som möjligt och ge dig en bra kundupplevelse med personligt anpassat innehåll. Läs mer om hur vi använder cookies i punkt 9.

6. Vilka Personuppgifter Behandlas och enligt vilken laglig grund?

Vid köp, beställningar, och viss marknadsföring

De Personuppgifter vi Behandlar vid genomförande av ett köp eller beställning på NordicFeel.se eller i någon av våra fysiska butiker är:

 1. För- och efternamn;
 2. Faktura- och leveransadress;
 3. Telefonnummer;
 4. E-postadress;
 5. Personnummer;
 6. Betalningsuppgifter;
 7. Köphistorik
 8. IP-adress och information om din användning av NordicFeel.se, till exempel vilka varor och/eller tjänster du har intresserat dig för, sök- och klickhistorik samt din orderhistorik och köpmönster.

Behandlingen av Personuppgifterna är nödvändig för att NordicFeel ska kunna tillhandahålla försäljning och leverans av produkter och tjänster samt därmed fullgöra köpeavtalet med dig.

Personuppgifterna kan även användas vid efterkommande merförsäljning genom att vi tillhandahåller dig erbjudanden om förmåner såsom rabatter, generella och personliga erbjudanden, inbjudan till event, gåvor eller annan direktmarknadsföring som vi bedömer att du kan vara intresserad av och som är förmånliga för dig. Denna Behandling baserar vi på vårt berättigade affärsintresse av att kunna erbjuda dig som kund förmånliga erbjudanden och en bättre kund- och köpupplevelse. Vid denna bedömning har vi genomfört en intresseavvägning där vi bland annat beaktat att Behandlingen inte berör några känsliga Personuppgifter och att vi har ett tydligt affärsmässigt intresse av att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till dig som kund på ett effektivt sätt.

Med ditt samtycke eller för kundklubben

De Personuppgifter vi Behandlar med ditt samtycke eller på grund av ditt medlemskap i Kundklubben är:

 1. För- och efternamn;
 2. Faktura- och leveransadress;
 3. Telefonnummer;
 4. E-postadress;
 5. Personnummer;
 6. Medlemsnummer och medlemsnivå;
 7. Vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till och/eller deltagit i;
 8. Lösenord
 9. IP-adress; och
 10. Information om din användning av NordicFeel.se, till exempel vilka varor och/eller tjänster du har visat intresse för, samt din order- och köphistorik och köpmönster.

Har du registrerat dig på NordicFeel.se med lösenord kopplat till din E-postadress, utan att vara medlem i Kundklubben, behandlar vi även ditt lösenord för att du ska kunna logga in.

Behandlingen av Personuppgifterna sker med ditt samtycke eller för att Behandlingen är nödvändig för att NordicFeel ska kunna administrera ditt medlemskap och fullfölja avtalet om medlemskap i Kundklubben med dig.

NordicFeel:s Behandling av ditt personnummer sker för en säker identifiering av dig som person eller dina Personuppgifter. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt.

När du är inloggad på ditt medlemskonto på NordicFeel.se kommer vi att kunna ta del av dina preferenser och din historik i Kundklubben. Vi kommer att kunna se vilka produkter och tjänster du visar intresse för, vilka typer av produkter du köper, och även vilka produkter du lägger i din varukorg men sedan plockar ur varukorgen igen. Denna information kommer vi att spara och använda för att fullfölja avtalet med dig vilket bland annat innebär att vi kommer skicka dig personligt anpassade erbjudanden baserat på dina preferenser. Ytterligare information om hur dina Personuppgifter Behandlas i samband med ditt medlemskap, finner du i medlemsvillkoren till Kundklubben. 

Vid kundtjänst service  och riskhantering

De Personuppgifter vi Behandlar då du kommunicerar med oss är:

 1. För- och efternamn;
 2. Faktura- och leveransadress;
 3. Korrespondens med dig
 4. Telefonnummer;
 5. E-postadress;
 6. Personnummer;
 7. Betalningsuppgifter;
 8. Information efter kundundersökningar;
 9. Medlemsnummer och medlemsnivå om du är medlem i Kundklubben och
 10. IP-adress och information om din användning av NordicFeel.se, till exempel vilka varor och/eller tjänster du har visat intresse för, samt din order- och köphistorik och köpmönster.

Behandlingen av Personuppgifterna är nödvändig för att NordicFeel ska kunna tillhandahålla en god service via vår kundtjänst och för att kunna utreda eventuella klagomål, och därmed tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden samt förbättra och utveckla vår verksamhet. Vidare är Behandling av Personuppgifter för att förhindra missbruk av tjänst, förhindra olovlig inloggning samt förebygga och anmäla brott mot vår verksamhet ett berättigat intresse.  Ytterligare ett intresse är att hålla våra tjänster relevanta varför vi behöver analysera hur tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för dig som kund. 

Om du kommunicerar med oss via e-post, post, eller på annat sätt, kommer vi eventuellt att spara denna korrespondens samt innefattande information som du tillhandahåller i meddelandet och använda den för att svara på eller hantera ditt ärende.

För att efterleva lagkrav

Vissa av de Personuppgifter som NordicFeel Behandlar används för att kunna uppfylla rättsliga förpliktelser enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan till exempel avse krav på produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, till exempel vid misstanke om en defekt eller hälsovådlig vara. Det kan också krävas av bokföringslagen (1999:1078) eller penningtvättslagen (2017:630). Personuppgifter som Behandlas för att NordicFeel ska kunna uppfylla sina rättsliga förpliktelser är normalt sett:

 1. För- och efternamn;
 2. Telefonnummer;
 3. Betalningshistorik;
 4. E-postadress;
 5. Personnummer;
 6. Korrespondens med dig; och
 7. Uppgifter om eventuellt köp, t.ex. vilken vara du har köpt och eventuella klagomål på varan.

7. Sociala medier

NordicFeel använder sig av Facebook och Instagram som kanaler för att komma i kontakt med kunder samt marknadsföra och informera om våra tjänster. I samband med detta är NordicFeel personuppgiftsansvarig för publiceringar och information som innehåller Personuppgifter och som görs på de sociala plattformarna av dig som användare i form av exempelvis kommentarer, bilder och filmklipp. NordicFeel accepterar inte på något sätt att kränkande innehåll publiceras på våra Sociala medier. NordicFeel omber våra användare att rapportera opassande innehåll till oss så att vi kan tillse att sådant innehåll inte förekommer. NordicFeel kan således även utifrån vad vi bedömer som nödvändigt komma att ta bort innehåll på de sociala plattformarna.

8. Hur länge sparas dina Personuppgifter?

Dina Personuppgifter sparas endast så länge som det finns behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som Personuppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

Befintliga kunders Personuppgifter lagras endast i marknadsföringssyfte under 24 månader efter senaste köp. Om du inte önskar att vi sparar Personuppgifter för marknadsföringsändamål under denna tid är du välkommen att (i) kontakta oss och skriftligt invända mot detta eller (ii) följa länken i utskicken.

Om du har registrerat dig som medlem i Kundklubben Behandlar NordicFeel Personuppgifterna fram till dess att du avregistrerar ditt konto i Kundklubben och 30 dagar därefter, eller till dess du begär att vi ska radera vissa Personuppgifter.

Om du har lämnat ditt samtycke till att få erbjudanden från oss, Behandlar vi dina Personuppgifter för det ändamålet fram till dess att du avregistrerar dig eller meddelar oss att du inte längre samtycker till att få erbjudanden skickade till dig. Det kan du göra genom att (i) kontakta oss och skriftligen meddela oss om detta eller (ii) följa länken i utskicken.

Personuppgifter som lämnas till oss i samtal med kundtjänst m.m. och som inte leder till ett köp, raderas 24 månader efter att ditt ärende hos oss är avslutat.

Personuppgifter som är nödvändiga för att kunna fullfölja eventuella garantiåtaganden samt reklamationsärenden sparas så länge som det krävs för att vi ska kunna uppfylla vårt garantiåtagande.

För att möjliggöra för NordicFeel att uppfylla de rättsliga förpliktelser som följer av lag eller för att kunna bevaka våra rättsliga intressen (om det pågår en juridisk process), kan vi komma att spara Personuppgifterna under en längre tid. Personuppgifterna sparas dock aldrig längre än vad som är nödvändigt eller lagstadgat för respektive syfte.

Personuppgifter som hanteras av NordicFeel kan lagras och behandlas i den region där du bor, i Sverige, eller i andra länder där NordicFeel, dess samarbetspartner, koncernbolag eller leverantörer är verksamma. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att Personuppgifter som vi samlar in enligt denna Integritetspolicy behandlas enligt bestämmelserna i denna Integritetspolicy och enligt tillämplig lagstiftning där Personuppgifterna finns. Om vi skulle överföra dina Personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från EU-kommissionen om att aktuellt tredje land säkerställer en adekvat skyddsnivå eller har lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler eller bindande företagsinterna regler. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi har vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta oss på de sätt som anges i punkt 18 nedan. 

9. Cookies

Vi använder oss av cookies på NordicFeel.se. Du hittar mer information om hur vi Behandlar cookies i vår Cookie Policy.

10. Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den Behandling av dina Personuppgifter vi utför. Nedan följer en sammanställning av de rättigheter som du kan göra gällande genom att kontakta oss. Vår kontaktinformation hittar du i slutet av denna Integritetspolicy.

Rätt till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt begära information om den Behandling som vi genomför avseende dina Personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de Personuppgifter vi Behandlar om dig. Denna begäran ska inges skriftligen till oss med förtydligande om vilken information du önskar ta del av. Vi kommer att besvara din förfrågan utan onödigt dröjsmål. Om vi inte kan uppfylla dina önskemål om tillgång till de uppgifter din begäran avser, lämnar vi en motivering till detta. Kopian av dina Personuppgifter skickas till din folkbokföringsadress såvida inte annat skriftligt överenskommits. För att säkerställa din identitet vid en förfrågan från dig kan vi komma att begära ytterligare information av dig.

Rätt till rättelse

Huvudansvaret för att de Personuppgifter vi Behandlar är korrekta åvilar NordicFeel såsom personuppgiftsansvarig. Om du meddelar oss att de Personuppgifter som du lämnat inte längre är korrekta, kommer vi, om så är fallet, snarast att rätta till detta.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att NordicFeel, utan onödigt dröjsmål, raderar dina Personuppgifter. Personuppgifter ska raderas i följande fall:

 1. om Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för;
 2. om du återkallat ditt samtycke och Behandlingen endast grundar sig på samtycke som laglig grund;
 3. om Behandling sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att dina Personuppgifter behandlas för detta ändamål;
 4. om du motsätter dig Behandling av Personuppgifter som sker efter en intresseavvägning och ditt intresse väger tyngre än vårt;
 5. om dina Personuppgifter inte har Behandlats i enlighet med Dataskyddsreglerna; eller
 6. om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Det kan finnas skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera samtliga av dina Personuppgifter. Dessa skyldigheter följer av tillämplig lagstiftning inom t.ex. bokföring. Om vissa Personuppgifter inte kan raderas på grund av tillämplig lagstiftning kommer vi att tillse att Personuppgifterna endast kan användas i syfte att uppfylla sådana legala skyldigheter och inte för några andra syften.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att NordicFeel tillfälligt ska begränsa Behandlingen av dina Personuppgifter. En sådan begränsning kan begäras i följande fall:

 1. om att du anser att de Personuppgifter vi har om dig inte är korrekta och att du i samband med det begärt rättelse;
 2. när den Behandling som utförs av dina Personuppgifter inte är förenlig med reglerna i Dataskyddsreglerna men du ändå inte vill att dina Personuppgifter ska raderas utan i stället begränsas; och
 3. när vi inte längre behöver dina Personuppgifter för ändamålen med vår Behandling men då du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Om du har invänt mot Behandlingen av dina Personuppgifter får användningen av Personuppgifterna begränsas under tiden som utredning sker. Vid begränsning av dina Personuppgifter kommer NordicFeel endast att lagra dina Personuppgifter och vid ytterligare Behandling inhämta ditt samtycke.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att, för det fall vi Behandlar dina Personuppgifter med ditt samtycke eller för att fullgöra avtalsförpliktelse med dig, kräva att vi tillhandahåller samtliga Personuppgifter som vi har om dig och som Behandlas på ett automatiserat sätt, i ett maskinläsbart format, vilket t.ex. kan vara en Excelfil eller en CSV-fil. Om det är tekniskt möjligt har du vidare rätt att begära att vi överför dina Personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot vår Behandling av dina Personuppgifter om Behandlingen sker med stöd av vårt berättigade affärsintresse och efter en intresseavvägning. NordicFeel kommer i dessa fall be dig specificera vilken Behandling du invänder mot. Om du invänder mot någon Behandling kommer vi endast att fortsätta med Behandlingen om det finns berättigade skäl till Behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

11. Samtycke till Behandling av Personuppgifter

Om du har gett ditt samtycke kommer NordicFeel från tid till annan att skicka ut nyhetsbrev och marknadsföring till dig som vi tror att du kommer vara intresserad av via e-post och/eller sms beroende på vilken typ av utskick du har efterfrågat från oss.

När du samtycker till att NordicFeel skickar nyhetsbrev och marknadsföring till dig via e-post får du alltid ett e-postmeddelande skickat till dig med en länk där vi ber dig bekräfta att du önskar ta emot utskicken från oss. Detta gör vi för att så långt som möjligt tillse att du gör ett medvetet val och att det är just du som efterfrågar utskicken från oss.

Du bestämmer om du vill ge ditt samtycke till den avsedda Behandlingen och när du vill återkalla ditt samtycke till sådan Behandling. Om du önskar återkalla ditt samtycke kontaktar du oss på det sätt som framgår nedan eller genom att följa länken i utskicket.

Läs mer om vad det innebär att du lämnat ditt samtycke under punkt 6 ovan.

12. Profilering

NordicFeel kommer att analysera din köphistorik, ditt köpbeteende och ditt beteende på NordicFeel.se i syfte att få mer kunskap om dig som kund och våra kunder i allmänhet samt för att kunna förbättra våra erbjudanden (detta utgör så kallad "Profilering"). För samma ändamål kan vi även komma att behandla eventuella personliga önskemål eller preferenser som du lämnat till oss, t.ex. information om att du är intresserad av en speciell kategori av varor. Detta gör vi genom att analysera vilka köp du tidigare gjort och vilka varor du tittat på eller lagt i kundkorgen på NordicFeel.se eller baserat på vad du klickat på i våra nyhetsbrev eller vår övrig marknadsföring till dig. Baserat på denna information tillhandahåller vi vår våra specialanpassade marknadsföring och erbjudanden till dig.

NordicFeel baserar Behandlingen av Personuppgifter som sker för Profileringen enligt Dataskyddsreglerna på vårt berättigade intresse av att skicka erbjudanden och information till dig som vi tror att du är intresserad av. Som grund för detta har vi genomfört en intresseavvägning där vi bland annat beaktat att Behandlingen inte berör några känsliga Personuppgifter, att du är kund hos oss och att vi har ett tydligt affärsmässigt intresse av att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till dig som kund på ett effektivt sätt.

Om du är medlem i Kundklubben baserar vi i stället Behandlingen av Personuppgifter som sker för Profileringen på vår skyldighet att fullfölja avtalet vi ingått med dig. Sådan Behandling av Personuppgifter som sker genom användande av cookies och som innebär Profilering, sker efter ditt samtycke. 

Du kan närsomhelst invända mot Behandling av Personuppgifter genom Profilering. Detta gör du genom att kontakta info@nordicfeel.se. När vi mottagit meddelandet från dig kommer vi att upphöra med att Behandla dina Personuppgifter för Profilering.

13. Till vilka överför vi dina Personuppgifter?

För att tillhandahålla vissa av våra tjänster och produkter anlitar vi utvalda tredje parter. Det medför att vi delar en del av de Personuppgifter som vi samlat in om dig med dessa, till exempel till NordicFeel:s koncernbolag och andra samarbetspartners såsom leverantörer av kort- och kommunikationstjänster, leverantörer av systemtjänster för exempelvis drift, ärendehantering och CRM-system eller leverantörer som tillhandahåller adressuppgifter, tryck och distribution. NordicFeel vidtar i samband med sådan delning eller överföring av dina Personuppgifter tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina Personuppgifter hanteras på ett säkert och tryggt sätt. Dessa utvalda tredje parter kommer endast att Behandla dina Personuppgifter på sätt som följer av denna Integritetspolicy och för att uppfylla något eller några av de ändamål som anges i denna Integritetspolicy. NordicFeel ansvarar gentemot dig att dessa tredje parter Behandlar dina Personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt.

Avseende Personuppgifter som delas med tredje parter som tillhandahåller cookies på NordicFeel.se, hänvisar vi till vår Cookie Policy, vilken du finner länkad i punkt 9 ovan. 

NordicFeel kan vara skyldiga att på begäran enligt lag och myndighetsbeslut lämna ut dina Personuppgifter. Sådant utlämnande kan exempelvis ske till Polisen eller till Skatteverket.

Vid förändringar av NordicFeel:s verksamhet eller ägarförhållande i NordicFeel kan dina Personuppgifter även komma att delas till tredje part. För det fall NordicFeel säljer hela eller delar av sin verksamhet eller tillgångar, kan NordicFeel komma att lämna dina Personuppgifter till en potentiell köpare eller dess rådgivare.

NordicFeel kommer inte att sälja dina Personuppgifter till tredje part om vi inte först fått ditt godkännande.

14. Hur skyddar vi dina Personuppgifter?

För att skydda din personliga integritet, upptäcka, förhindra och begränsa risk för hackerangrepp etc., vidtar NordicFeel en rad tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder. Vid överföring av känsliga Personuppgifter såsom kreditkortsnummer och lösenord m.m. via internet, skyddas dessa Personuppgifter genom envägskryptering. NordicFeel vidtar även åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot obehörig åtkomst, missbruk, avslöjande, förändringar och förstörelse. NordicFeel tillser att åtkomst till dina Personuppgifter endast ges till personal som behöver det för fullföljandet av sina arbetsuppgifter samt att de Behandlar dina Personuppgifter med sekretess.

15. Tillsyn och efterlevnad

Om du på något sätt är missnöjd med hur vi Behandlar dina Personuppgifter eller om du anser att dina Personuppgifter har Behandlats i strid med Dataskyddsreglerna är du välkommen att höra av dig till oss. Du kan också lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten som för närvarande är Datainspektionen. Du finner mer information om hur du kan göra detta på www.datainspektionen.se. Vi tillser att samtliga nyanställda tillhandahålls denna Integritetspolicy för att på bästa sätt skydda dina Personuppgifter.

NordicFeel utvärderar årligen denna Integritetspolicy.

16. Tredjepartsvillkor

NordicFeel:s tjänster kan i vissa fall vara föremål för tredje parts villkor. NordicFeel är inte ansvarig för sådana tredje parters användning av dina Personuppgifter då dessa är ensamt personuppgiftsansvariga och svarar för Behandlingen av dina Personuppgifter. Således är det viktigt att du som kund beaktar och läser igenom de villkor som kommer från tredje part, bland annat i samband med användandet av vår betalningstjänst på NordicFeel.se samt tjänsten för val av leverans av den vara du beställt av oss, där eventuellt kreditinstitut och fraktbolag Behandlar dina Personuppgifter i enlighet med sina egna villkor. Detsamma gäller om det finns en länk på NordicFeel.se som länkar till andra webbplatser. Vi använder även så kallade tredjepartscookies på NordicFeel.se, vilket du kan läsa mer om i vår Cookie Policy vilken du finner länkad i punkt 9 ovan.  

17. Ändring av Integritetspolicyn

NordicFeel förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy när vi bedömer att detta är nödvändigt för att uppfylla tillämplig lag. Sådana ändringar är framförallt påkallade vid eventuella lagändringar, med anledning av uttalanden från tillsynsmyndighet eller andra organ som utger yttranden med anledning Dataskyddsreglerna. Vidare kommer denna Integritetspolicy vid behov att uppdateras med anledning av förändringar avseende våra varor och tjänster.

När vi uppdaterar denna Integritetspolicy ändras datumet för senaste uppdatering längst upp i Integritetspolicyn och ändringarna beskrivs längst ner under rubriken ”Ändringshistorik”. Om det sker större ändringar i Integritetspolicyn eller i hur vi använder dina Personuppgifter, meddelas du via anslag på NordicFeel.se eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft i den utsträckning lagen kräver. 

18. Kontakta oss

Om du har frågor med anledning av denna Integritetspolicy eller gällande Behandling av dina Personuppgifter, önskar göra en begäran i enlighet med Integritetspolicyn eller om du vill anmäla överträdelse av denna Integritetspolicy m.m. är du välkommen att kontakta oss.

Nordic Web Trading AB, org. nr 556746-8904
Högsbyvägen 3, 352 74 Växjö
E-post: info@nordicfeel.se

 

Ändringshistorik

2020-10-25: Mindre justeringar samt mer utförliga cookie beskrivningar.

Produkten har lagts i kundvagnen