Kategorier
Filtrera

Reklamation och returer

Jag vill reklamera en produkt

Hos oss på NordicFeel.se har du som kund alltid 3 års reklamationsrätt på våra produkter, undantaget är ghds produkter där du som kund har 2 års garanti.* Du har som kund rätt att reklamera fel i beställd vara inom skälig tid från det att du upptäckte, eller borde ha upptäckt eventuellt fel i varan. Vi rekommenderar att du reklamerar snarast möjligt. Reklamation ska därför, under alla omständigheter ske senast inom tre år från det att du tog emot varan*. Reklamation kan göras via e-post till info@nordicfeel.se eller per post till:

 

Nordic Web Trading
Högsbyvägen 3
352 50 Växjö

 

 

Vänligen ange kundnummer eller fakturanummer vid kontakt för snabbast service.

 

Varan ska i samband med reklamationen returneras till oss på ovan angiven adress. När varan returnerats till oss kommer den att undersökas och om vi godkänner reklamationen kommer vi att hantera reklamationen i enlighet med bestämmelserna i konsumentköplagen (1990:932) genom att i första hand reparera varan eller leverera en ny vara. I förekommande fall kan det istället bli aktuellt med nedsättning av priset eller att vi återbetalar kostnaden för varan till dig.

Vid godkänd reklamation svarar vi för dina fraktkostnader samt eventuella andra kostnader som du haft till följd av reklamationen. Kostnader för frakt eller andra kostnader med anledning av godkänd reklamation ersätts dock endast mot uppvisande av kvitto. Även om vi godkänner en reklamation är du som kund alltid skyldig att begränsa dina kostnader till följd av reklamationen. Det är således endast försvarliga kostnader som ersätts.

Varan kommer att undersökas i enlighet med den beskrivning av eventuellt fel som du som kund lämnar i samband med reklamationen. Det är därför viktigt att du lämnar en så utförlig beskrivning som möjligt. Om varan efter undersökning befinns felfri eller utsatt för yttre åverkan och reklamationen därför inte godkänns, kommer du som kund att debiteras vår kostnad för att undersöka varan samt fraktkostnad.

*Gällande reklamationer på GHD-produkter ska du som kund reklamera direkt till GHD. Gör såhär: Lägg produkten i ett vadderat kuvert tillsammans med orderunderlaget och din adress där inköpsdatum framgår. Skriv även en kommentar gällande vad felet är.

 

ghd Sverige AB
johannesgränd 1
111 30 Stockholm

Du ersätts med en ny vara inom 2-3 veckor. GHD kontaktar dig om reklamationen inte godkänns. Vid frågor och funderingar, kontakta GHD's kundtjänst: ordrese@ghdscandinavia.dk

 

Jag vill reklamera i samband med leverans

Ibland händer det tyvärr att paketet skadas under transporteringen. Har ditt paket en skada som verkar ha orsakats vid transportering, så är det viktigt att först anmäla detta till postombudet där du hämtar ut ditt paket och sedan till vår kundtjänst på info@nordicfeel.se.

 

Om du redan vid utlämningsstället ser att kartongen är skadad, är det bättre att du inte hämtar ut paketet utan låter det gå i retur till oss. Kontakta då kundservice så hjälper vi dig att ordna ett nytt utskick.

 

När vi skickar ett paket väger vi alla produkterna tillsammans med paketet. När paketet ankommer till ombudet blir paketet vägt igen och vikten ska stämma överens. Alla varor som står med på fakturan måste scannas innan paketet kan skickas från oss. En kontroll i vårt packsystem visar att alla varor i beställningen har scannats och därmed vet vi med säkerhet att de var med i paketet när det skickades från oss.

 

Skulle det då saknas varor så är det något som skett under transporten av paketet, detta ska då reklameras till Postnord. Viktigt enligt Postnord är att du har emballaget från paketet kvar och att anmälan görs inom 7 dagar från mottagande. Vid synlig skada på paketet görs anmälan direkt till postombudet. Postnord gör sedan en utredning om paketet har någon åverkan och om det har förlorat vikt under transporten, sedan görs en bedömning och de återkommer till dig med ett svar. Du genomför denna reklamation på Postnords webbplats

 

Jag ångrar mitt köp och vill returnera

Vid köp av varor från oss har du som kund rätt att frånträda köpeavtalet utan att ange något skäl inom 14 dagar från det att du mottog varan (ångerrätt). Ångerrätt gäller dock inte för underkläder och badkläder som på grund av hälso- eller hygienskäl inte kan återlämnas när förseglingen brutits och förseglingen har brutits av dig som konsument. Om du beställt flera varor som levereras var för sig, eller en vara som levereras i flera delar vid olika tidpunkter, har du rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar från det att du mottog den sista varan respektive den sista delen av varan. Om du vill utöva din ångerrätt ska du lämna ett klart och tydligt meddelande till oss, innehållande ditt namn, adress och eventuellt telefonnummer och e-postadress, om att du önskar frånträda avtalet, företrädesvis via e-post, info@nordicfeel.se. Det går också bra att skicka ditt meddelande per post till:

 

Nordic Web Trading
Högsbyvägen 3
352 50 Växjö

 

Vänligen ange kundnummer eller fakturanummer vid kontakt för snabbast service.

 

Om du väljer att skicka meddelande om att du önskar frånträda köpeavtalet per post kan du, men måste inte, använda Konsumentverkets standardformulär för utövande av ångerrätten som nås genom denna länk: http://publikationer.konsumentverket.se/sv/publikationer/lagarregler/lagar/2angerblankett.html.

 

För att du ska anses ha meddelat ditt utövande av ångerrätten i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Om du utövar din ångerrätt ska du utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från det att du lämnade meddelande om utövande av din ångerrätt på egen bekostnad sända eller lämna tillbaka varan till oss. Returnering av varan ska ske till ovan angiven adress.

 

Om du frånträder köpeavtalet kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig samt dina leveranskostnader. Eventuella extra leveranskostnader till följd av att du valt ett annat leveranssätt än det minst kostsamma leveranssätt vi erbjuder återbetalas dock inte. Återbetalning görs inte heller för sådana kostnader för återsändande av varor som inte kan skickas med vanlig post. Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av sådana varor. Kostnaderna uppskattas till maximalt cirka 150 SEK. Vi har vidare rätt att debitera dig som konsument för en varas värdeminskning i den mån värdeminskningen beror på att du hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

 

Återbetalning kommer att ske utan onödigt dröjsmål och alltid senast inom 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet, förutsatt att vi inom denna tid fått varan i retur, eller mottagit kvitto utvisande att varan har sänts tillbaka till oss. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för köpet, om vi inte uttryckligen kommer överens om något annat sätt för återbetalning.”

 

OBS! För samtliga Remington produkter gäller 100 dagar öppet köp oavsett värde, undantag för tillbehör och accessoarer. Mer info om öppet köp och hur du går tillväga hittar du på denna sida:
http://se.remington-europe.com/microsites/100-dagar-%C3%B6ppet-k%C3%B6p/

Utöver rätten till öppet köp gäller minst två års garanti för samtliga Remingtons produkter. För att få ytterligare 1 års extra garanti på dina köpta produkter, registrera dig inom 28 dagar efter köp på följande sida:
https://se.remington-europe.com/product-registration.html