Wissla of Sweden

Efter flertalet år inom wellness, där de som skulle bli grundarna av Wissla of Sweden endast arbetade med produkter de själva konsumerade och kunde stå för till sina kunder, kände de att det var dags att ta det ytterligare ett steg längre, med bl.a. vår omvärld som fokus men det var också viktigt att hålla en högkvalitet på innehållet.  Tillsammans med en svensk fabrik kan vi nu skapa de kosttillskott som vi kan stå för. Bra råvaror och med sammansättningar som gör det lättare för kroppen att ta upp tillskottet. Dessutom 100% plastfritt.

0 Artiklar